LIETUVIŲ KALBA. VASARIS

6 skyrius. Kur mes gyvename?

2 tema. Kur mūsų namai?

14. PASAKOJAME PAGAL PAVEIKSLĖLIUS

2. Apžiūrėkite paveikslėlius ir papasakokite, kas čia įvyko. Atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Žiūrėdami į paveikslėlius pamėginkite kiekvieną jų aprašyti. Galite naudotis elektroniniuose prieduose esančiu užduočių lapu.