Lietuvių kalba 5 kl.

2 skyrius

Fonetika, kirčiavimas ir rašyba

7. Kalbos padargai. Lietuvių kalbos garsai

7.1. Ištarkite o, e, p, r. Ką tuo metu, kai tariate, daro lūpos, liežuvis? Aptarkite, kas dar padeda ištarti šiuos garsus.

Atlikdami užduotį supratote, kad garsai susidaro veikiant mūsų kalbos padargams. Štai jie:

7.4. Paklausykite, kaip diktorius taria balsius. Pakartokite.

7.5. Paklausykite, kaip diktorius taria dvibalsius. Pakartokite.

  • Kartą varlės ėjo fotografuotis ir baiminosi, kad nuotraukoje burnos neišeitų labai didelės. Bet sužinojo tokią gudrybę: reikia prancūziškai ištarti „uogienė“ – konfitiūūūr – ir bus gerai. Taip ir padarė. O viena lemiamą akimirką užmiršo tą žodį, tik atsiminė, kad turi būti „uogienė“. Ką gi ji pasakė?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

7.7. Paklausykite, kaip diktorius skaito tekstą. Pabandykite perskaityti taip pat.

8. Garsas ir raidė

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

9. Balsiai ir dvibalsiai

9.3. Paklausykite, kaip diktorius taria žodžius. Išklausę žodį pakartokite ir
parašykite.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

10. Priebalsiai

  • Ką įrašyti? Barbė su Kvarku ketina klausti Profesorės, bet gal jūs jiems padėsite?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

11. Priebalsių supanašėjimas

11.2. Paklausykite, kaip diktorius taria žodžius. Pakartokite ir užrašykite.

12. Kietieji ir minkštieji priebalsiai

  • – Kaip tartum knygos pavadinimą, – klausia Mikas, – Lucilijui ar Liucilijui?
    – Pagal taisyklę – Lucilijui.
    – O kodėl tavo vardas – Liucija?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

12.2. Taisyklingai perskaitykite pateiktus žodžius.

12.3. Taisyklingai perskaitykite pateiktus žodžius.

14. Skiemuo

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

15. Kirčiuoti ir nekirčiuoti skiemenys, priegaidė

15.3. Paklausykite, kaip žodžius taria mokytojas. Pabraukite kirčiuotą skiemenį.

Kirčiuojant žodžius galima pasinaudoti „Kirčiuokliu“.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

Įsivertinimas

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.