SAUSIS

V skyrius. Kaip eina laikas?

2 tema. Kaip suprasti laiką?

4. MEDINĖ SKULPTŪRA

Medinės skulptūros stovi įtaisytos ant pakelių koplytstulpių, prie bažnyčių ir yra skirtos šventiesiems pagerbti. Jas iš medžio išdrožė liaudies meistrai. Ar esate matę medinių skulptūrų? Kokių?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.