SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė ir ugnis?

17. ĮSIMENAME RAIDES Š š

1. Įtvirtinkite raides Š š.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garsą š girdite vieną kartą, kuriuose – du?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

B. Perskaitykite skiemenis ir sudarykite žodžius.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

C. Dirbdami poromis sugalvokite sakinį, kurio visi žodžiai prasidėtų garsu s.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Remdamiesi nuotrauka, sugalvokite trumpą pasakojimą. Pasistenkite,
kad bent keliuose žodžiuose būtų garsas š.