SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. IŠ ORO IR VANDENS

6. ĮSIMENAME RAIDES L l

1. Įtvirtinkite raides L l.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garsą l girdite du kartus?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite kuo daugiau žodžių su šiais skiemenimis. Skiemenys gali būti bet kurioje žodžio vietoje.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

2. Pasiklausykite garso įrašo arba perskaitykite eilėraštį ir atsakykite į klausimus.