Lietuvių kalba 7 kl. 1 d.

4 skyrius

MORFOLOGIJA IR RAŠYBA

1. Asmenuojamosios ir neasmenuojamosios veiksmažodžio formos

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Dalyvio reikšmė ir gramatiniai požymiai. Dalyvių rūšys

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Veikiamųjų dalyvių daryba, linksniavimas ir vartojimas

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

8. Išspręskite kryžiažodį. Įrašykite veikiamuosius esamojo ir būtojo kartinio laiko
dalyvius.

4. Neveikiamųjų dalyvių daryba, linksniavimas ir vartojimas

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

5. Įvardžiuotiniai ir sangrąžiniai dalyviai, jų rašyba, vartojimas

2.1. Pasidomėkite legendinės roko grupės „Antis“ istorija. Ko ji siekė savo teatralizuotais
koncertais? Pažvelkite į nuotraukas ir parašykite penkis sakinius, kaip apsirengęs „Anties“ dainininkas. Kodėl, jūsų nuomone, jis taip apsirengęs?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

4. Perrašydami tekstą apie partizanų dainą „Palinko liepa šalia kelio“, atlikite užduotis.

7. Iš sąrašo pasirinkite penkis sangrąžinius dalyvius ir su kiekvienu parašykite po sakinį,
kaip šiandien nusiteikę jūsų bendraklasiai arba žmonės nuotraukose.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

7. Pusdalyvio gramatiniai požymiai, daryba ir vartojimo ypatumai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

8. Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.