Mokymo(si) aplinkos e.lankos skaitmeninės licencijos* kainos

*Metinė licencija galioja 1 mokslo metus nuo 2020 m. rugpjūčio 1 iki 2021 m. liepos 31 d. imtinai.

Mokinio licencija

10

per mokslo metus

Klasės licencija

150*

5–12 klasėms per mokslo metus

200*

1–4 klasėms per mokslo metus

* Švietimo įstaigoms, perkančioms licenciją ilgesniam laikotarpiui ar didesniam skaičiui vartotojų, taikoma individuali kainodara.

Mokytojo licencija*

* Šio tipo licencija gali pasinaudoti tik įtraukti į pedagogų registrą mokytojai.

35

per mokslo metus