Sausis

V skyrius. Kaip eina laikas?

2 tema. Kaip suprasti laiką?

4. KALENDORIUS

2. Mokomės naudotis kalendoriumi

Kartais kalendoriai sudaromi tam tikrų profesijų ar pomėgių žmonėms. Kaip manote, kam skirti šie kalendoriai ir kokia informacija juose pateikta?

Paspauskite ant nuotraukos norėdami ją padidinti.