LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

3 tema. Kaip rūpinamės augintiniais?

23. KARTOJAME RAIDES

1. Pakartokite raides.

A. Pasakykite, kas pavaizduota, ir užrašykite sąsiuvinyje šiuos žodžius. Aptarkite, kuriuos žodžius buvo sunkiausia rašyti.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Perskaitykite pateiktus žodžius, aiškiai tardami praleistus garsus.

2. Užbaikite sakinius.

3. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.