Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

3 tema. Kaip būti kartu?

19. MOKOMĖS RAIDES E e

1. Susipažinkite su raidėmis E e.

A. Ištarkite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose girdite garsą e, kuriuose ė, o kuriuose abu?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Sugalvokite ir pasakykite žodžių, kuriuose garsas e būtų žodžio pradžioje, viduryje arba pabaigoje.

2. Perskaitykite pasakojimą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

Rašome raides E e.