MATEMATIKA. VASARIS

6 skyrius. Kur mes gyvename?

2 tema. Kur mūsų namai?

8. DVIŽENKLIO IR VIENAŽENKLIO SKAIČIŲ SUDĖTIS PERŽENGIANT DEŠIMTĮ

1. Šiandien daug snigo. Rapolo kaimynai nusprendė kartu nukasti kelią. Darbą pradėjo 18 žmonių, vėliau prisijungė dar 5. Kiek žmonių iš viso kasė sniegą?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Paaiškinkite, kaip sudėsite. Remkitės pateiktais klausimais.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Nurodykite, kurioje tiesėje kuris veiksmas pavaizduotas.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

7. Raskite sudėties veiksmus su vienodais atsakymais.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.