LIETUVIŲ KALBA. GRUODIS

IV skyrius. Kaip sugrįžta šviesa?

3 tema Kalėdų tradicijos

18. ŽODŽIAI SU MINKŠTUMO ŽENKLU i

1. Perskaitykite žodžius. Kuriuos garsus tariate minkštai?

Audio ruošiama…

2. Raskite sakiniui tinkamą žodį. Pasirinkite vieną sakinių porą ir ją nurašykite į sąsiuvinį. Minkštumo ženklą apibraukite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.