LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

2 tema. Kaip prisitaiko gyvūnai?

11. MOKOMĖS RAIDES J j

1. Susipažinkite su raidėmis J j.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu j?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriame žodžio skiemenyje girdite garsą j?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Pasiskirstę poromis pasakykite kuo daugiau žmonių vardų, prasidedančių garsu j.

2. Pasiklausykite pasakojimų arba juos perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

3. Remdamiesi skaitytais tekstais, savo žiniomis ir pateiktais klausimais, palyginkite angį ir žaltį.

1. Kaip atrodo?
2. Kuo minta?
3. Kaip žiemoja?
4. Kuo išsiskiria?

Rašome raides J j.