Kalbinis ugdymas 11 kl.

2 skyrius

Negrožinė literatūra

2.1. Kas yra negrožinė literatūra?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2.2. Administraciniai raštai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2.3. Dokumentinė literatūra

7. Suraskite visą tekstą ir pasakykite, kaip jis iliustruotas, kokia kita medžiaga jame pateikiama.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2.4. Egodokumentika

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2.5. Publicistika

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.