Rugsėjis

I SKYRIUS. AŠ IR KITI​

1 tema. Kaip susipažįstame?

2. MOKOMĖS PASISVEIKINTI IR ATSISVEIKINTI

Pamokos uždaviniai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

1. Žiūrėdami į nuotraukas pasakykite, ką žmonės daro  pasisveikindami. Kurie iš jų atsisveikina?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

2. Pasakykite, kurie žodžiai tinka sveikinantis, o kurie atsisveikinant.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Kaip man sekasi?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.