Tyrinėjame gamtą

3 SKYRIUS. Vanduo ir gyvybė

3.2. Kūdros gyventojai

Kūdros vandens mėginį paruoškite vadovaudamiesi instrukcija „Preparatų gaminimas mikroskopijai".

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.