SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

TEMOS PROJEKTAS

LAPŲ SPAUSTUVĖ

Projekto tikslas – susipažinti su medžių lapais ir pasigaminti jų atspaudų.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

KAIP SEKASI?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.