baltos lankos

Skaitmeniniai vadovėliai

Baltos lankos, juodos avys,

E.lankos – skaitmeninė mokymo(SI) aplinka

Nuotolinis mokymas(is) – vienoje interaktyvioje skaitmeninėje „Baltų lankų“ vadovėlių“ aplinkoje.

ATEITIES MOKYKLA – JAU ŠIANDIEN

Atnaujinta mokymo(si) aplinka e.lankos  nuo šiol skirta ne vien mokytojams, bet ir mokiniams (nuo pradinukų iki 12 klasės).

Tradicinės pamokos nuotoliniu būdu

Atnaujintoje mokymo(si) aplinkoje e.lankos rasite interaktyvų, dinamišką ir gyvą „Baltų lankų“ vadovėlių“ leidyklos skaitmeninį turinį (1-12 klasėms), padėsiantį įveikti kylančius ugdymo iššūkius tiek klasėje, tiek ir mokant(is) nuotoliniu būdu.

Šiuolaikiškas tematiškai integruotas ugdymas(is)

„Baltų lankų“ vadovėlių“ interaktyvių vadovėlių paketas yra pateikiamas per e-lankos.lt prieigą mokymo(si) aplinkoje Educton, kuri jau ne vienus metus sėkmingai naudojama Lietuvos švietimo įstaigų tiek įprastam, tiek ir nuotoliniam mokymui(si). Pasitelkę ilgametę patirtį, sukauptą dirbant su įvairiomis švietimo įstaigomis ir mokytojais, pritaikėme šią mokymo(si) aplinką šiuolaikiškam tematiškai integruotam ugdymui(si).

Mokymo(si) aplinkos e.lankos skaitmeninės licencijos* kainos

*Metinė licencija galioja 1 mokslo metus nuo 2022 m. rugpjūčio 1 iki 2023 m. liepos 31 d. imtinai.

Įsigytos licencijos negali būti grąžinamos ar keičiamos į pinigus.

Mokinio licencija

10

per mokslo metus

Klasės licencija

150*

5–12 klasėms per mokslo metus

200*

1–4 klasėms per mokslo metus

* Švietimo įstaigoms, perkančioms licenciją ilgesniam laikotarpiui ar didesniam skaičiui vartotojų, taikoma individuali kainodara.

Mokytojo licencija*

* Šio tipo licencija gali pasinaudoti tik įtraukti į pedagogų registrą mokytojai.

35

per mokslo metus

Mūsų kontaktai

Socialiniai tinklai

Aktuali informacija

.