Fizikos pratybos 7 kl.

4 skyrius. Lęšiai. Šviesos sklidimas lęšiuose

4.2. Lęšio didinimas. Lęšio laužiamoji geba

2. Naudodami skaitmeninę simuliaciją (Lens) patyrinėkite, kaip lęšio židinio nuotolis priklauso nuo lęšio storio.

4.3. Atvaizdo susidarymas glaudžiamajame lęšyje. Lęšio tiesinis didinimas

3. Naudodami skaitmeninę simuliaciją (Lens) atlikite eksperimentą su glaudžiamuoju lęšiu – patyrinėkite, kaip pieštuko atvaizdas priklauso nuo atstumo tarp pieštuko ir tokio lęšio.

4. Tęskite 3 užduotyje aprašytą skaitmeninį eksperimentą – patyrinėkite, kaip pieštuko atvaizdo aukštis priklauso nuo atstumo tarp pieštuko ir lęšio, ir apskaičiuokite lęšio didinimą.

5. d) Pakartokite šio uždavinio sprendimą naudodami skaitmeninę simuliaciją (Lens).

6. Patikrinkite šio uždavinio sprendimą skaitmenine simuliacija (Lens).

4.4. Sklaidomuoju lęšiu gaunamo atvaizdo braižymas

2. Naudodami skaitmeninę simuliaciją (Lens) atlikite eksperimentą su sklaidomuoju lęšiu – patyrinėkite, kaip pingvino atvaizdas priklauso nuo atstumo tarp pingvino ir tokio lęšio.

3. Tęskite 2 užduotyje aprašytą skaitmeninį eksperimentą – patyrinėkite, kaip pingvino atvaizdo aukštis priklauso nuo atstumo tarp pingvino ir lęšio, ir apskaičiuokite lęšio didinimą.