RUGSĖJIS

Aš ir kiti

1 tema. Kaip susipažįstame?

3. DEŠINĖ, KAIRĖ. PORA

Pamokos uždaviniai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

1. Kaip įsiminti puses? Įsižiūrėkite į paveikslėlį. Ką pastebėjote?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Rapolo šeima nusifotografavo. Patyrinėkite nuotrauką ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Pasiklausykite garso įrašo ir atsakykite į Rapolo artimųjų klausimus.

3. Pasakykite, ką matote dešinėje, o ką – kairėje.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

• Apie kokius daiktus kalbama garso įraše?

4. Kiek ir kokių porų matote paveikslėlyje?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Kaip man sekasi?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.