RUGSĖJIS

Aš ir kiti

2 tema. Kaip einame į mokyklą?

10. PAKARTOKIME

1. Pirmokai su tėveliais ruošiasi į parką. Patyrinėkite paveikslėlį ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Kiek ratų rieda kiekvienu keliu?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Kiek kokių daiktų yra pavaizduota?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Suskaičiuokite daiktus. Pasakykite jų skaičių ir ženklus tarp jų.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Iš kurių 2 figūrų galima sudėti 5 kubelių bokštą?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.