SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė ir ugnis?

23. ĮSIMENAME RAIDES B b

1. Įtvirtinkite raides B b.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie paveikslėliai čia netinka?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose negirdite garso b?

C. Jungdami skiemenis, perskaitykite žodžius.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Pasakykite po penkias prekes, kurias galima nupirkti didelės parduotuvės skyriuose.