MATEMATIKA. KOVAS

7 skyrius. Kaip augti sveikam?

2 tema. Kaip jaučiamės?

6. KIEK IŠ VISO? SKAIČIAUS PADIDINIMAS KELIAIS VIENETAIS

1. Rapolas per varžybas patempė koją, todėl iš draugų ir giminių gavo sveikatos linkinčių žinučių. Vieni siuntė žinutes į jo telefoną, kiti – į mamos. Kiek iš viso žinučių gavo Rapolas?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Paskaitęs knygą Rapolas nusprendė pažaisti.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Iš kiek kubelių bus šie statiniai, jei ant kiekvieno uždėsime dar 7 kubelius?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Išmatuokite duotas atkarpas ir sąsiuvinyje nubraižykite 3 cm ilgesnes.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Kol visi dirbo arba mokėsi, Rapolas sukūrė užduotis šeimos viktorinai. Atlikite jas.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.