SAUSIS

V skyrius. Kaip eina laikas?

3 tema. Kaip atpažinti laiką?

3. KAIP ATPAŽINTI PRAEITIES IR DABARTIES ŠOKĮ?

Praeityje didikai ir karaliai šokdavo rūmuose, o paprasti žmonės per šventes šokdavo kaimo pirkiose arba lauke. Rūmų šokiai buvo lėtesni, iškilmingesni, su daugybe nusilenkimų. Valstiečių šokiai buvo greitesni ir paprastesni, susirinkusieji į šventę juos greitai išmokdavo.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Dabar žmonės šoka daug visokių šokių įvairiose erdvėse: teatro scenoje, gatvėse, aikštėse.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.