LIETUVIŲ KALBA. BALANDIS

8 skyrius. Kodėl svarbi kiekviena gyvybė?

3 tema. Kaip tausoti gyvybę?

17. MOKOMĖS PASAKOTI IR ATPASAKOTI

1. Pabiro pasakojimo sakiniai. Perskaitykite sakinius ir pasakykite, kokia eilės tvarka juos išdėliotumėte.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Apžiūrėkite nuotraukas ir pasakykite, kokie vabzdžiai gali gyventi vabzdžių viešbutyje. Šių vabzdžių pavadinimus nurašykite į sąsiuvinį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Atlikite užduotis ir išmokite atpasakoti pateiktą tekstą.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.