Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

2 tema. Kaip einame į mokyklą?

14. ĮSIMENAME RAIDES O o

1. Įtvirtinkite raides O o.

A. Kas pavaizduota iliustracijose? Kurie žodžiai prasideda garsu o?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

B. Kurie paveikslėliai netinka šioje sekoje?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose girdite garsą o, kuriuose u, kuriuose abu?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Ką matote iliustracijose? Sugalvokite berniukams vardus ir sukurkite trumpą pasakojimą.

3. Prisiminkite ženklus, kuriuos rašome sakinio gale. Remdamiesi antros užduoties paveikslėliais sugalvokite sakinių pagal duotas schemas. Žodžių gali būti ir daugiau.