SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė ir ugnis?

22. MOKOMĖS RAIDES B b

1. Susipažinkite su raidėmis B b.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu b?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose nėra garso b?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

D. Kokius duonos, pyrago ar kitus kepinius labiausiai mėgstate jūs ir jūsų klasės draugai? Surašykite ant lentos. Kuriuose žodžiuose yra raidė b?

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Iš pateiktų žodžių sudarykite tris sakinius. Sugalvokite ir pasakykite daugiau sakinių su žodžiais, kurie prasideda garsu b.

Rašome raides B b.