Kalbinis ugdymas 11 kl.

4 skyrius

Egzamino rašiniui artėjant

4.1. Kaip skaityti poeziją?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4.2. Ramunės Brundzaitės eilėraščio interpretacija

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4.3. Kaip skaityti prozą?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4.4. Jurgio Savickio novelės ištraukos interpretacija

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.