SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė ir ugnis?

20. MOKOMĖS RAIDES D d

1. Susipažinkite su raidėmis D d.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu d?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garsas d yra ketvirtas?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Pasakykite daugiau žodžių, prasidedančių garsu d.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

Rašome raides D d.