Fizika 7 kl.

1 skyrius. Mechaniniai svyravimai ir garso bangos

1.4. Garso sklidimas terpėje. Aidas

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.