RUGSĖJIS

Aš ir kiti

Kaip būti kartu?

6. ŽEMI IR AUKŠTI GARSAI

1. Atlikite skanduotę. Antroje dalyje įvairiais ritmais ir skirtingo aukštumo garsais imituokite kalbėjimą.

2. Pasiklausykite muzikos pavyzdžių ir pasakykite, koks žmogaus balsas skamba.

4. Pasiklausykite pasakos „Bebenčiukas ir kvailutė“. Kaip Bebenčiukas atskyrė sesers ir raganos balsus?

6. Pasiklausykite trijų styginių muzikos instrumentų skambėjimo. Pasakykite, kuo jie skiriasi.