LIETUVIŲ KALBA. GEGUŽĖ

9 skyrius. Kuo norėčiau būti?

2 tema. Kaip pasirinkti profesiją?

12. KARTOJAME DAIKTŲ, REIŠKINIŲ, GYVŪNŲ IR ASMENŲ PAVADINIMUS

1. Perskaitykite žodį ir atlikite užduotis.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Apžiūrėkite paveikslėlį ir perskaitykite žodžius. Sugalvokite sakinių su šiais žodžiais ir juos užrašykite sąsiuvinyje.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Perskaitykite pokalbį ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.