Lietuvių kalba 6 kl.

II SKYRIUS

LEKSIKA

5. FRAZEOLOGIZMAI

5.1. Aptarkite pateiktų frazeologizmų reikšmes. Jeigu nesate tikri, galite jas
pasitikrinti „Lietuvių kalbos frazeologijos žodyne“.

6. PALYGINIMAI

Gražių palyginimų nesunku sugalvoti ir pačiam, o jeigu trūksta vaizduotės, vėl padės žodynas.

7. Tarptautiniai žodžiai

7.3. Persirašykite tarptautinius žodžius ir nurodykite jų lietuviškus atitikmenis. Pasakykite, kada tinka tarptautinis, kada lietuviškas žodis. Jeigu lietuviško atitikmens nežinote, atsiverskite „Tarptautinių žodžių žodyną“.
7.5. Pasirinkite 5 tarptautinius žodžius ir išsiaiškinkite jų reikšmes. Surinktą informaciją pristatykite klasės draugams.