SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė ir ugnis?

21. ĮSIMENAME RAIDES D d

1. Įtvirtinkite raides D d.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose negirdite garso d?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Sugalvokite sakinių pagal duotą schemą. Jei mokate, sakinius parašykite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Pasiklausykite garso įrašo arba perskaitykite eilėraštį ir atsakykite į klausimus.

4. Sugalvokite sakinį pagal pateiktą schemą.

5. Patyrinėkite iliustracijas ir pasakykite, kaip prie duonos kepalo atsiradimo prisideda žemė, vanduo, ugnis ir vėjas.