Fizikos pratybos 7 kl.

1 skyrius. Mechaniniai svyravimai ir garso bangos

1.1. Garsas. Garso banga

2. Naudodami skaitmeninę simuliaciją patyrinėkite garso bangas ir atlikite užduotis.

1.2. Garso savybės: tono aukštis

3. Naudodami skaitmeninę simuliaciją patyrinėkite garso bangų tono aukščio priklausomybę nuo dažnio.

1.3. Garsis. Triukšmo tarša

3. Naudodami skaitmeninę simuliaciją patyrinėkite garso bangų garsį.

1.8. Besidomintiems informatika

1. Naudodami programą „Scratch“ ir remdamiesi paveikslu suprogramuokite vienos oro dalelės svyravimą garso bangai sklindant ore. Parašykite programos kodą ir įsitikinkite, kaip jis veikia.