RUGSĖJIS

Aš ir kiti

1 tema. Kaip susipažįstame?

4. IŠ VISŲ PUSIŲ DAIKTUS MATOME SKIRTINGAI

Pamokos uždaviniai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

1. Daiktai iš skirtingų pusių atrodo vis kitaip. Patyrinėkite piešinius.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Pasakykite, iš kokios pusės pavaizduotas šis statinys.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Remdamiesi pavyzdžiu sąsiuvinyje arba popieriaus lape nupieškite stalą iš priekio, viršaus ir šono.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Rapolo katinas Princas užšoko ant spintos ir atidžiai apžiūrėjo
kambarį iš viršaus. Pasakykite, ką jis pamatė dešinėje, o ką – kairėje.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Suraskite poras.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Suraskite poras.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Kaip man sekasi?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.