Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

3 tema. Kaip būti kartu?

18. MOKOMĖS RAIDES Ė ė

1. Susipažinkite su raidėmis Ė ė.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu ė?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Kas pavaizduota iliustracijose? Kurie žodžiai baigiasi garsu ė, o kurie garsu a?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

3. Patyrinėkite nuotrauką ir paaiškinkite šio žaidimo taisykles.

Rašome raides Ė ė.