Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

1 tema. Kaip susipažįstame?

3. SUSIPAŽĮSTAME SU ROKO IR IEVOS KLASE

Pamokos uždaviniai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

1. Pažiūrėkite į paveikslėlį ir, perskaitę vaikų vardus, pasakykite, kas ką mėgsta veikti.

2. Lukas, Tadas ir Roko sesuo Ugnė pasakoja apie savo pomėgius. Kokie jie?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

4. Perskaitykite Ievos ir Roko pokalbį. Atsakykite į vadovėlyje pateiktus klausimus.

Kaip man sekasi?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.