LIETUVIŲ KALBA. GRUODIS

IV skyrius. Kaip sugrįžta šviesa?

2 tema Kodėl susirenkame švęsti?

11. DVIBALSIAI UI IR UO

1. Paklausykite, kaip skamba žodžiai, turintys dvibalsį ui arba uo. Kuriame žodžio skiemenyje girdite šiuos dvibalsius?

2. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriame žodyje girdite ui, kuriame – uo?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Perskaitykite sakinius, įterpdami praleistą dvibalsį ui arba uo.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Pasiklausykite garso įrašo arba perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.