SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

5. MOKOMĖS RAIDES L l

1. Susipažinkite su raidėmis L l.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu l?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriame žodyje garsą l girdite du kartus? 

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Remdamiesi pateiktomis iliustracijomis sukurkite trumpą pasakojimą.

Rašome raides L l.