MUZIKA. VASARIS

VI skyrius. Kur mes gyvename?

3 tema. Kaip mes gyvename kartu?

6. LIETUVOS HIMNAS

1. Išmokite Vinco Kurdirkos „Tautišką giesmę“.

2. Himnas skamba per valstybines šventes, tarptautines sporto varžybas. Himnas gali būti giedamas arba grojamas. Paklausykite himno, kurį atlieka orkestras.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Pritarkite eilėraščiui trepsėjimais ir plojimais per įvairias kūno vietas.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Pažaiskite ratelį „Pučia vėjas“.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.