LIETUVIŲ KALBA. SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

7. KARTOJAME RAIDES, SKIEMENIS, ŽODŽIUS IR SAKINIUS

1. Pakartokite raides, skiemenis, žodžius ir sakinius.

A. Išvardykite raides, su kuriomis jau susipažinote. Sugalvokite po žodį, prasidedantį ta raide.

B. Prisiminkite, kaip raides jungėte į skiemenis. Sugalvokite daugiau skiemenų.

C. Prisiminkite, kaip skiemenis jungėte į žodžius. Sugalvokite daugiau žodžių.

D. Prisiminkite, kaip žodžius jungėte į sakinius. Sugalvokite daugiau sakinių. 

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.