Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti​​

2 tema. Kaip einame į mokyklą?

11. MOKOMĖS RAIDES U u

1. Susipažinkite su raidėmis U u.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurioje žodžio vietoje – pradžioje ar viduryje – girdite garsą u?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu u?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Lenktyniaudami tarpusavyje pasakykite kuo daugiau žodžių, kuriuose girdite garsą u.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Koks, jūsų manymu, įvykis užfiksuotas šioje nuotraukoje? Kur ir kada tai galėjo nutikti? Sugalvokite, ką sako policininkė ir ką atsako berniukas. Jei galite, suvaidinkite tokią situaciją.

Rašome raides U u.