Literatūra 11 kl. 2 D.

16 skyrius

Lietuvių modernistinė poezija: neoromantikai ir Henrikas Radauskas

16.1. Neoromantizmas lietuvių literatūroje

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

16.2. Jonas Aistis

1. Aptarkite pasakos situaciją eilėraštyje (laiką, erdvę, personažus). Palyginkite ją su išryškėjančia S. Nėries eilėraštyje „Rudenio vieškeliu“.

4. Palyginkite „Peizažą“ su Maironio eilėraščiu „Lietuva brangi“.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

16.3. Bernardas Brazdžionis

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

16.4. Neoromantikų įtaka vėlesnei lietuvių poezijai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

16.5. Henrikas Radauskas: tarp modernizmo ir klasicizmo

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.