Biologija

5 SKYRIUS. Organizmų klasifikacija ir sistematika

5.6 Grybų sandara ir dauginimasis. Jų įvairovė Lietuvoje

1. Pažiūrėkite, kaip vėjas nešioja grybo sporas

2. Pažiūrėkite, kaip atrodo kerpės pro mikroskopą.

3. Remdamiesi Lietuvos raudonaja knyga atlikite vadovėlio p. 33 pateiktą praktinės veiklos 4 užduotį.

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.