Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti​

2 tema. Kaip einame į mokyklą?

10. ĮSIMENAME RAIDES I i

1. Įtvirtinkite raides I i.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu i?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriame žodyje netariate garso i?

2. Kartais informaciją perduodame ne žodžiais, o ženklais. Pasvarstykite, ką reiškia šie kelio ženklai.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

3. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

4. Papasakokite, ką matote šiose iliustracijose. Pabandykite sukurti trumpą pasakojimą.