RUGSĖJIS

Aš ir kiti

3 tema. Kaip būti kartu?

13. ATIMTIS

1. Rapolo mokykloje yra valgykla.

Paspauskite ant nuotraukos norėdami ją padidinti.

Ką turime žinoti apie atimties veiksmą?

2. Atimkite ir užrašykite veiksmus į sąsiuvinį.

Paspauskite ant nuotraukos norėdami ją padidinti.

3. Apskaičiuokite.

Paspauskite ant nuotraukos norėdami ją padidinti.

4. Rapolas labai mėgsta daržoves. Iš visų pintinių jis paėmė po 2 daržoves. Kiek daržovių kurioje pintinėje liko?

Paspauskite ant nuotraukos norėdami ją padidinti.

5. Užrašykite veiksmus į sąsiuvinį ir apskaičiuokite.

Paspauskite ant nuotraukos norėdami ją padidinti.

6. Kokie skaičiai slepiasi po vaisiais? Vienodi vaisiai – vienodi skaičiai.

Paspauskite ant nuotraukos norėdami ją padidinti.