SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

10. PAKARTOKIME

1. Pratęskite kiekvieną seką ir pasakykite viršutinės kaladėlės
spalvą.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Kiekvienam sudėties veiksmui sąsiuvinyje parašykite dar vieną sudėties ir du atimties veiksmus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Palyginkite. Parinkite tinkamą ženklą: <, > ar = .

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Sudėties ir atimties veiksmus galima užrašyti ir stulpeliu.
Pabandykite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Remdamiesi paveikslėliu sugalvokite tekstinį uždavinį ir jį išspręskite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

7. Rapolo triušis ryte sugraužė 2 salotos lapus, per pietus – dar
2, o vakare – 3. Kiek lapų sugraužė iš viso?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.