SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

12. ĮSIMENAME RAIDES G g

1. Įtvirtinkite raides G g.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose negirdite garso g?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Jungdami skiemenis perskaitykite žodžius.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Perskaitykite panašiai skambančius žodžius. Pasakykite daugiau tokių žodžių porų.

4. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

5. Ar pažįstate grybus? Pasirinkite vieną grybą ir jį apibūdinkite.
Pasakykite, kokia kepurėlės ir koto spalva, ar tą grybą galima valgyti.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.