MUZIKA. VASARIS

VI skyrius. Kur mes gyvename?

2 tema. Kur mūsų namai?

3. LIETUVIŠKOS DAINOS

1. Pasiklausykite senovinių lietuvių liaudies dainų.trepsėdami ir žingsniuodami.

2. Pasiklausykite pasaulio tautų dainų. Pasakykite, kuri iš jų yra lietuvių liaudies daina. Aptarkite, iš ko pavyko atpažinti.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Pasolfedžiuokite ir padainuokite dainą „Tu saulute, vakaran“. Spalvotas natas pagrokite metalofonu ar kitu muzikos instrumentu.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Išmokite dainą. Geltonai pažymėtas vietas pagrokite fleitomis. Pasidalykite į dvi grupes: viena grupė dainuos, o kita fleitomis pritars priedainiui „to to, to to“.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.